Haptonomie

 

In de haptotherapie wordt de mens aangesproken op zijn of haar gevoel . Hierdoor kan men zich bewuster worden van zichzelf en kan men beter luisteren naar het eigen gevoel.  Hierdoor  krijgt men meer inzicht in de eigen klachten en problemen en kan men anders hiermee leren omgaan. Haptotherapie maakt gebruik van aanraking, oefenvormen en gesprek. Beleving staat centraal. Door meer bewust te zijn van het eigen gevoel en dit aan te spreken kan de verstoorde balans tussen gevoel en verstand worden hersteld.

De klachten die binnen de haptotherapie kunnen worden behandeld, komen in grote lijnen overeen met de klachten die binnen de psychotherapie worden behandeld.

Binnen OOSTEINDE kunnen zowel jeugdigen, als volwassenen terecht voor haptotherapie.

Voor meer informatie over haptonomie, zie: www.evertluning.nl.