Wachttijd

 

Onze capaciteit in de GBGGZ en de SGGZ is fors overvraagd, waardoor de wachttijden soms lang zijn.

De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. Ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen oefenen invloed uit op de lengte van de wachttijd, evenals de instroom van nieuwe aanmeldingen.

      Wachttijd GBGGZ contractvrij:  Ongeveer 1 week
      Wachttijd GBGGZ gecontracteerd: Ongeveer 3-4 weken
      Wachttijd SGGZ: Vanaf 17 feb 2019 geldt een aanmeldingsstop tot nader order wegens een overvloed aan aanmeldingen

Vanaf 1-1-2019 geldt contractvrij werken voor alle behandelaars behalve Carla van den Broek. Afhankelijk van uw polis, vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten geheel of gedeeltelijk, exclusief het eigen risico. De zorgverzekeraar kan u informeren hoeveel hij vergoedt en welk deel u betaalt. Tip: stel de vraag aan de zorgverzekeraar via de mail zodat u het antwoord zwart op wit heeft. Voor meer informatie, zie ook onder het tabblad Geldzaken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Naast de hierboven genoemde mogelijkheid kunt u in overleg met de huisarts zoeken naar een gecontracteerde behandelaar of instelling in de regio met een kortere wachttijd.