Wachttijd

 

Onze capaciteit in de GBGGZ en de SGGZ is fors overvraagd, waardoor de wachttijden voor gecontracteerde psychologen helaas lang zijn geworden.

De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. Ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen oefenen invloed uit op de lengte van de wachttijd, evenals de instroom van nieuwe aanmeldingen.

      Wachttijd GBGGZ contractvrij:  Ongeveer 1 week
      Wachttijd GBGGZ gecontracteerd: Ongeveer 3-4 weken
      Wachttijd SGGZ: Ongeveer 3-4 maanden

Tot nu toe werkt één van ons, Sytske Westra, geheel contractvrij. Afhankelijk van uw polis, vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor generalistische basis-ggz bij haar geheel of gedeeltelijk, exclusief het eigen risico. De zorgverzekeraar kan u informeren hoeveel hij vergoedt en welk deel u betaalt. Tip: stel de vraag aan de zorgverzekeraar via de mail zodat u het antwoord zwart op wit heeft. Wanneer u op het aanmeldingsformulier aangeeft dat u akkoord gaat met een behandeling door een contractvrije behandelaar, dan belt Sytske u terug.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Naast de hierboven genoemde mogelijkheid kunt u in overleg met de huisarts zoeken naar een gecontracteerde behandelaar of instelling in de regio met een kortere wachttijd.