Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De zorgverzekeraar vergoedt GBGGZ vanuit het basispakket alleen op verwijzing van de huisarts i.v.m. een vermoeden van een DSM 5 benoemde stoornis. De verwijsbrief van de huisarts dient bij het eerste consult aanwezig te zijn. De DSM 5 is een internationaal classificatiesysteem van psychische stoornissen.

Na één of twee intake-gesprekken kiezen we een behandeltraject:

  • Kort: bij problemen die weinig beperkingen in het dagelijks functioneren met zich mee brengen (gemiddeld 220 minuten contacttijd = 3-5 sessies). NZa-tarief (*) voor 2021: € 522,13
  • Middel: bij problemen die waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren met zich meebrengen (gemiddeld 370 minuten contacttijd = 6-8 sessies). NZa-tarief voor 2021: € 885,01
  • Intensief: bij problemen waarbij sprake is van ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren (gemiddeld 560 minuten contacttijd = 9-12 sessies). NZa-tarief voor 2021: € 1.434,96
  • Chronisch: bij chronische problematiek wanneer onderhoudsbehandelingen nodig zijn om stabiel te blijven (gemiddeld 565 minuten contacttijd = 9-12 sessies). NZa-tarief voor 2021: € 1.380,49
  • Onvolledig Behandeltraject: voor cliënten van wie blijkt dat ze niet in aanmerking komen voor behandeling vanuit de GBGGZ en die daarom terugverwezen worden naar de huisarts of cliënten die de behandeling binnen 1-2 sessies afbreken (1-2 sessies). NZa-tarief voor 2021: € 228,04
  • Onverzekerd Zorgproduct: behandelingen die buiten het basispakket vallen. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig en u betaalt de kosten  zelf. Voor 2021 is het NZa-tarief vastgesteld op maximaal € 114,41 per sessie van 45 minuten.

.

Een sessie staat gewoonlijk voor:

  • 45-60 minuten contacttijd (de gespreksduur)
  • 15-20 minuten administratietijd (voor o.m. aanmelding, verslaglegging, indicatie en behandelplan)
  • 20-30 minuten niet cliëntgebonden tijd (herscholing, implementeren nieuwe regelgeving, overleggen, etc.)

.

(*) De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar tarieven vast. Voor gecontracteerde verzekeraars zijn contracten afgesloten voor maximaal 100% van de NZa-tarieven. De behandelingen zijn vrijgesteld van btw.