Specialistische GGZ (SGGZ)

De tweedelijns psychotherapeutische zorg wordt in alle gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. De psychotherapie wordt betaald in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie, specifiek ontwikkeld voor de geestelijke gezondheidszorg (DBC GGZ). Een DBC is te zien als een mandje, waarin gaande de behandeling minuten voor directe en indirecte zorg worden toegevoegd. Het aantal minuten, in combinatie met de meest belangrijke diagnose, bepaalt de hoogte van het tarief. Een lijst met tarieven kunt u vinden bij Tariefbeschikking DBCs. De DBC wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Een DBC duurt 365 dagen, of korter als de behandeling eerder wordt afgesloten. Indien de behandeling langer duurt, wordt een vervolg DBC geopend, voor opnieuw maximaal 365 dagen. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding voor de psychotherapeut achteraf, via een vastgestelde productstructuur, wordt bepaald.

Het is mogelijk dat er meerdere DBC’s worden geopend. Dit gebeurt als tijdens de behandeling een andere diagnose het hoofddoel van behandeling wordt. Dit kan gelijktijdig, of opeenvolgend.