Klachtenregeling

Uw zorgverlener bij OOSTEINDE heeft een eigen klachtenregeling.

We stellen het prijs dat u zich met uw klacht rechtstreeks meldt bij uw eigen zorgverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.

Ook bestaat de mogelijkheid om een van de andere zorgverleners bij OOSTEINDE of een zorgverlener van elders in te schakelen, ten einde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.

Ook kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen, waarbij uw zorgverlener is aangesloten.

Sytske Westra en Carla van den Broek zijn aangesloten bij de NVGzP https://www.nvgzp.nl/

Emmo Doddema, Mariëtte Prins en Peter Snijders zijn aangesloten bij de LVVP https://www.lvvp.info/

Meer informatie over de klachtenregeling van de LVVP vindt u op https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/.

Bij vragen of klachten over de geleverde zorg kunt u zich ook richten tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd https://www.igj.nl/