Vacatures

OOSTEINDE PPC is een goed draaiend samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. OOSTEINDE biedt GBGGZ en SGGZ aan jong volwassenen, volwassenen, partners en gezinnen. OOSTEINDE PPC kenmerkt zich door korte lijnen met de verwijzers, een lage graad van bureaucratisering en de mogelijkheid om binnen de praktijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen. U bent binnen het samenwerkingsverband gevestigd als zelfstandige, onderhandelt dus vanuit deze positie met zorgverzekeraars over contractering. De praktijk heeft een netwerk van 70 verwijzende huis- en bedrijfsartsen. Binnen de praktijk worden nieuwe initiatieven gewaardeerd. De cognitieve gedragstherapie in brede zin is binnen OOSTEINDE PPC richtinggevend. EMDR is een veel gebruikte methodiek. Van onze nieuwe collega’s verwachten we een flexibele werkhouding, gericht op collegialiteit en een goede samenwerkingssfeer. U heeft een transparante en pragmatische werkwijze en hecht waarde aan goede communicatie met verwijzers. In de omgang met collega’s bent u warmhartig, attent, rechtstreeks en helder. U bent in staat om zelfstandig en vraaggericht te werken. U levert een bijdrage aan het totale aanbod binnen OOSTEINDE en participeert in het te ontwikkelen kwaliteitsbeleid. Voor uw eigen cliënten bent u rechtstreeks bereikbaar.

Bij OOSTEINDE PPC is ruimte voor een:

– BIG geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut, en/of GZ psycholoog

– Psychiater, met psychotherapeutische interesse en ervaring

OOSTEINDE biedt u een werkomgeving waarin u op een prettige wijze met uw vak bezig kunt zijn met een minimum aan bureaucratische beslommeringen. De bovenstaande vacatures staan alleen op hoofdlijnen vast. De definitieve invulling vindt in onderling overleg plaats. Intervisie wordt naar behoefte georganiseerd. Voor de perikelen rond de zelfstandige vestiging krijgt u ondersteuning. Voor inlichtingen belt u met Peter Snijders (OOSTEINDE PPC) 0522-480934 of mailt u naar pasnijders@oosteindeppc.nl.

Interesse? Stuur uw CV naar:

OOSTEINDE PPC
t.n.v. Peter Snijders
Dr. Larijweg 110
7961 NR Ruinerwold