Wachttijd

Onze capaciteit in de GBGGZ en de SGGZ is fors overvraagd, waardoor de wachttijden soms lang zijn.

De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. Ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen oefenen invloed uit op de lengte van de wachttijd, evenals de instroom van nieuwe aanmeldingen.

      Wachttijd GBGGZ contractvrij:  Ongeveer 3-4 weken
      Wachttijd GBGGZ gecontracteerd: Ongeveer 2 maanden (zeer beperkt beschikbaar)
      Wachttijd SGGZ: Ongeveer 3-4 maanden

Vanaf 1-1-2019 geldt contractvrij werken voor alle behandelaars behalve Carla van den Broek. Afhankelijk van uw polis, vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor een belangrijk deel of gedeeltelijk, exclusief het eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u informeren hoeveel wordt vergoed en welk deel u betaalt. Tip: stel de vraag aan de zorgverzekeraar via de mail zodat u het antwoord zwart op wit heeft. Voor meer informatie, zie ook onder het tabblad Geldzaken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u in principe binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling kan worden gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Naast de hierboven genoemde mogelijkheid kunt u in overleg met de huisarts zoeken naar een andere behandelaar of instelling in de regio met een kortere wachttijd.