Wachttijd

De hieronder aangegeven wachttijden zijn een richtlijn. Ziekte van een zorgverlener, vakantie en feestdagen oefenen invloed uit op de lengte van de wachttijd, evenals de instroom van nieuwe aanmeldingen.

      Wachttijd GBGGZ:
Ongeveer 6-8 weken
 
      Wachttijd SGGZ: Ongeveer 4-6 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u in principe binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling kan worden gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Naast de hierboven genoemde mogelijkheid kunt u in overleg met de huisarts zoeken naar een andere behandelaar of instelling in de regio met een kortere wachttijd.