OOSTEINDE psychologie psychotherapie consultancy

 

OOSTEINDE PPC is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig gevestigde zorgverleners, eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en een haptotherapeut.

OOSTEINDE PPC is ontstaan in 1993 als kleinschalige eenmanspraktijk. Vanaf 1997 is de praktijk doorgegroeid naar zijn huidige vorm.

OOSTEINDE PPC is laagdrempelig en probeert zoveel mogelijk te werken met een korte wachtlijst. De lijnen met de verwijzende huis- en bedrijfsartsen zijn kort. De huisarts, soms samen met de POHGGZ, verwijst u voor generalistische basis GGZ (GBGGZ), kortdurende, meestal klachtgerichte behandeling, of specialistische GGZ (SGGZ), vaak langer durende behandeling wegens de ernst of complexiteit van de klachten.

Aan de hand van het aanmeldingsformulier wordt u door een van de behandelaars opgeroepen voor een eerste gesprek. Dit gesprek heeft als doelstelling kennis te maken en een eerste inschatting te maken over uw aanmeldingsklachten en de behandelmogelijkheden. Aan het eind van het eerste gesprek wordt getoetst of u denkt met deze behandelaar verder te kunnen. Mocht dit niet het geval zijn, wordt samen met u naar een passende oplossing gezocht.

Binnen OOSTEINDE PPC wordt zoveel mogelijk gewerkt met behandelmethodieken die de toets van de wetenschappelijkheid kunnen weerstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken in de praktijk bewezen zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn. De cognitieve gedragstherapie is richtingsgevend, naast methodieken uit de systeemtherapie en groepstherapie.