Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden via 0522-480936. De telefoniste zal u wijzen op het aanmeldformulier op deze website. U kunt het inschrijvingsformulier uitprinten en per post verzenden. Indien gewenst kunt u een aanmeldingspakket toegezonden krijgen. U kunt de telefoniste hierom verzoeken.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de aanmeldingsdatum. Elders op deze site (onder kopje Wachttijd), kunt u zien hoe lang de wachttijd is, dan wel of er een aanmeldingsstop geldt.

Betaling van zorg door uw zorgverzekering is uitsluitend mogelijk met een schriftelijke verwijzing van de huisarts (die ook Geldzaken). U kunt uw verwijsbrief meesturen met de aanmelding, mailen naar info@oosteindeppc.nl of bij het eerste gesprek meenemen. Behandeling zonder verwijzing is mogelijk, maar dient u zelf te betalen.

OOSTEINDE kent geen bureaucratische intakeprocedures. U wordt opgeroepen door de zorgverlener, die ook de behandeling zal uitvoeren. Na de oproep zijn er doorgaans geen wachttijden. In het eerste gesprek zal u, na kennismaking en eerste taxatie, worden gevraagd of u met de betreffende zorgverlener in zee wilt. Op deze wijze wordt inhoud gegeven aan de vrije specialisten keuze. Veranderen van zorgverlener kan op ieder moment tijdens de behandeling.

Voorafgaand, tussentijds en/of aan het einde van de behandeling wordt de voortgang van de behandeling gemeten aan de hand van vragenlijstenonderzoek. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Hiervoor wordt binnen OOSTEINDE PPC de Outcome Questionaire (OQ-45) gebruikt.