Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

U kunt in de GBGGZ voor veel psychische klachten bij ons terecht. Er zijn echter een aantal klachten waarvoor u beter elders behandeling kunt zoeken. Dit in overleg met uw huisarts. Het gaat dan bijvoorbeeld om acute psychotische problematiek, zoals psychose en manisch-depressiviteit, primaire verslavingsproblematiek en crisis zorg.

Voor de GBGGZ is wettelijk verplicht gesteld dat deze alleen vergoed wordt door de zorgverzekeraar als er een officiële psychische stoornis is volgens de criteria van het internationale DSM-classificatiesysteem. Voldoen de klachten niet aan de criteria voor een DSM-stoornis dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Er is in dat geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Er hoeft geen informatie te worden doorgegeven aan de zorgverzekering. Is er wel sprake van een (vermoedelijke) DSM-V stoornis dan is vergoeding mogelijk. Er dient een verwijzing van de huisarts te zijn die u bij het eerste consult meeneemt. De huisarts beschrijft in deze verwijsbrief de (vermoedelijke) stoornis en geeft een verwijzing voor GBGGZ.

Naar aanleiding van de intake wordt vervolgens, in geval van vergoede zorg, een keuze gemaakt uit de volgende wettelijk vastgelegde zorgzwaarteproducten:

  • Kort: bij problemen die weinig beperkingen in het dagelijks functioneren met zich meebrengen (ongeveer 220 minuten gesprekstijd).
  • Middel: bij problemen die waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren met zich meebrengen (ongeveer 370 minuten gesprekstijd).
  • Intensief: bij problemen waarbij sprake is van ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren (ongeveer 560 minuten gesprekstijd).
  • Chronisch: er zijn onderhoudsbehandelingen nodig om stabiel te blijven (ongeveer 565 minuten gesprekstijd).
  • Onvoltooid Behandeltraject: voor cliënten van wie blijkt dat ze niet in aanmerking komen voor behandeling vanuit de GBGGZ en die daarom terugverwezen worden naar de huisarts.