Aanmeldingsklachten die binnen een SGGZ behandeling kunnen worden behandeld zijn:

 • angst- en dwangklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • somberheid en depressie
 • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is; hoofd-pijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid
 • relatieproblemen met de partner of binnen het gezin, familie of vriendschappen, in combinatie met ernstige andere problematiek
 • seksuele problemen in combinatie met andere complexe problematiek
 • psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkeloosheid
 • ADHD
 • autistische klachten
 • bijkomende verslaving aan middelen of activiteiten; problemen met het beheersen van impulsen
 • slaapproblemen
 • eetstoornissen
 • problemen bij het uitvoeren van specifieke levenstaken
 • problemen in de persoonlijkheid of persoonlijkheidsontwikkeling; identiteitsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen
 • rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen

Specialistische GGZ (SGGZ)

De SGGZ wordt ook wel psychotherapie of klinische psychologie genoemd. Uitsluitend na verwijzing door uw huis- of bedrijfsarts voor SGGZ heeft u toegang tot betaalde zorg. Onder de SGGZ wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van matig ernstige tot zeer ernstige, vaak complexe problemen. Deze vorm van zorg duurt vaak langer en is intensiever. Ook bij deze vorm van zorg wordt gekeken hoe u maximaal op eigen kracht kunt blijven functioneren, ook tijdens de therapie. De behandeling kan zich richten op uw klachten, maar ook op uw persoonsontwikkeling en bijbehorende probleemhanteringsmogelijkheden. De keuze voor psychotherapie wordt bepaald door de ernst en/of de complexiteit van de klachten, bijvoorbeeld doordat er meerdere klachten gelijktijdig spelen, of er sprake is van herhaalde terugval na eerdere behandeling.

OOSTEINDE kent binnen de SGGZ een breed aanbod voor jong volwassenen (voor kinderen, zie Oosteinde kinderen en jeugd), volwassenen en ouderen. De therapie kan zich, afhankelijk van de aanmeldingsklacht richten op het individu, de partnerrelatie of het gehele gezin.

U kunt in de SGGZ voor vele klachten bij ons terecht. Er zijn echter een aantal klachten waarvoor u beter elders behandeling kunt zoeken. Dit in overleg met uw huisarts. Het gaat dan bijvoorbeeld om acute psychotische problematiek, zoals psychose en manisch-depressiviteit, primaire verslavingsproblematiek en crisis zorg.