Algemeen

De geestelijke gezondheidszorg, vergoed vanuit de basisverzekering, is georganiseerd in 3 groepen:

1. De huisarts en de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts): voor psychologische hulp bij lichte psychische klachten.
2. GBGGZ – Generalistische Basis GGZ: wanneer u op 2 van de 3 levensgebieden: thuis, met familie of vrienden, op school of werk, de normale taken nog kunt uitvoeren. Er zijn geen ernstige symptomen zoals suïcidaliteit, ernstige verwaarlozing of dwangmatige rituelen, decompensatie, geweld of automutilatie of hier staan beschermende factoren tegenover: werk of structurele daginvulling en een dagelijks steunsysteem.
3. SGGZ – Specialistische GGZ: bij langdurige en meer complexe psychische stoornissen.

Vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft maximumtarieven vastgesteld, waarvoor de psychologische zorg redelijkerwijze geleverd kan worden. Voor psychologische zorg, die wordt vergoed uit de basisverzekering betaalt u het eigen risico, voor zover u nog eigen risico over heeft.

Met een naturapolis vergoedt  de zorgverzekeraar de zorg volledig bij een gecontracteerde behandelaar. De zorgverzekeraars kunnen u vertellen wat zij precies vergoeden bij een contractvrije behandelaar. U kunt in dit geval besluiten een deel van de behandeling zelf te betalen, langer te wachten totdat er een plaats vrij komt bij een behandelaar met overeenkomst of contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor een gecontracteerde hulpverlener. Mocht uw behandelaar geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar hebben, dan zal deze dit tevoren telefonisch met u bespreken.

Met een restitutiepolis heeft u vrije artsenkeuze en wordt de benodigde zorg in principe volledig vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar ‘redelijke’ tarieven volledig. De zorgverzekeraar bepaalt welke tarieven als redelijk worden beschouwd. De vergoedingen kunnen dan lager liggen dan de door de NZa vastgestelde tarieven. Het verschil betaalt u dan zelf. Vergoedt de verzekeraar de NZa-tarieven dan heeft u wérkelijk vrije artsenkeuze.

Lees verder: vervolg