Algemeen

De geestelijke gezondheidszorg, vergoed vanuit de basisverzekering, is georganiseerd in 3 groepen:

1. De huisarts en de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts): voor psychologische hulp bij lichte psychische klachten.
2. GBGGZ – Generalistische Basis GGZ: wanneer u op 2 van de 3 levensgebieden: thuis, met familie of vrienden, op school of werk, de normale taken nog kunt uitvoeren. Er zijn geen ernstige symptomen zoals suïcidaliteit, ernstige verwaarlozing of dwangmatige rituelen, decompensatie, geweld of automutilatie of hier staan beschermende factoren tegenover: werk of structurele daginvulling en een dagelijks steunsysteem.
3. SGGZ – Specialistische GGZ: bij langdurige en meer complexe psychische stoornissen.

Vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft maximumtarieven vastgesteld, waarvoor de psychologische zorg redelijkerwijze geleverd kan worden. Voor psychologische zorg, die wordt vergoed uit de basisverzekering betaalt u het eigen risico, voor zover u nog eigen risico over heeft.

Het samenwerkingsverband OOSTEINDE PPC is per 01/01/2019 grotendeels een contractvrije praktijk. Praktisch houdt dit in dat de hulpverleners geen overeenkomsten meer hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Uitsluitend bij Carla van den Broek is in de GBGGZ beperkt gecontracteerde zorg mogelijk.

We hebben hiervoor zo onze redenen. Na meer dan 20 jaar gecontracteerde zorg te hebben geleverd, hebben we op basis van toenemende negatieve ervaringen besloten het roer om te gooien. Een volle wachtlijst, niet kunnen behandelen omdat de productieplafonds waren bereikt. Geen enkele zorgverzekeraar wilde na ons verzoek het plafond verhogen. Aangemelde cliënten stonden soms maanden lang onnodig op de wachtlijst. Daarnaast zijn er de grote administratieve rompslomp, het voortdurend aftasten van de wettelijke grenzen door zorgverzekeraars, het opstellen van absurde eisen, die jaarlijks weer wisselen, niet combineerbare vereisten van de verschillende verzekeraars die een redelijke praktijkvoering bemoeilijken, het naar beneden bijstellen van het budget tijdens het lopende jaar,  het tevoren vastleggen hoelang behandelingen contractueel moeten duren, de verplichte productmix. Ook moeten grote sommen geld van geleverde zorg worden terugbetaald.

Lees verder: vervolg