Algemeen

De geestelijke gezondheidszorg, vergoed vanuit de basisverzekering, is georganiseerd in 3 groepen:

1. De huisarts en de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts): voor psychologische hulp bij lichte psychische klachten.
2. GBGGZ – Generalistische Basis GGZ: wanneer u op 2 van de 3 levensgebieden: thuis, met familie of vrienden, op school of werk, de normale taken nog kunt uitvoeren. Er zijn geen ernstige symptomen zoals suïcidaliteit, ernstige verwaarlozing of dwangmatige rituelen, decompensatie, geweld of automutilatie of hier staan beschermende factoren tegenover: werk of structurele daginvulling en een dagelijks steunsysteem.
3. SGGZ – Specialistische GGZ: bij langdurige en meer complexe psychische stoornissen.

Vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de tarieven voor de psychologische zorg. Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging ingevoerd: het zorgprestatiemodel. In dit model wordt de zorg niet meer aan het eind van het behandeltraject afgerekend, maar als losse “zorgprestaties”. Dit kunnen bijvoorbeeld de gesprekken met uw zorgverlener zijn. De duur van consult bepaalt het tarief, waarbij de geplande agendatijd richtgevend is. Voor psychologische zorg, die wordt vergoed uit de basisverzekering betaalt u het eigen risico, voor zover u nog eigen risico over heeft. Meer informatie in de Patientfolder-zorgprestatiemodel.

Het samenwerkingsverband OOSTEINDE PPC is per 01/01/2019 grotendeels een contractvrije praktijk. Praktisch houdt dit in dat de hulpverleners geen overeenkomsten meer hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Uitsluitend bij Carla van den Broek is in de GBGGZ beperkt gecontracteerde zorg mogelijk. We hebben hiervoor zo onze redenen. Na meer dan 20 jaar gecontracteerde zorg te hebben geleverd, hebben we op basis van toenemende negatieve ervaringen besloten het roer om te gooien. Een volle wachtlijst, niet kunnen behandelen omdat de productieplafonds waren bereikt. Aangemelde cliënten stonden soms maanden lang onnodig op de wachtlijst. Daarnaast was er de grote administratieve rompslomp, het stellen van telkens wisselde eisen van de verschillende verzekeraars die een redelijke praktijkvoering bemoeilijken, het steeds naar beneden bijstellen van het budget.

Lees verder: vervolg