Wet en regelgeving

 

De wet regelt de relatie tussen cliënten en zorgverleners, met als doel de relatie tussen u als cliënt en de zorgverlener te verhelderen. Als cliënt heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten. De inhoud van de meest belangrijke wetten wordt hier kort en bondig weergegeven, zonder de intentie volledig te zijn. De volledige wetteksten vind u op het internet via de links bij bovenstaande knoppen.