WGBO

De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) geeft aan dat u opdrachtgever bent tot het verlenen van zorg. Uw plicht is de zorgverlener zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van uw problematiek, zodat deze zijn deskundigheid maximaal kan inzetten. Een andere plicht is het betalen van uw zorgverlener. De zorgverlener heeft het recht om verzoeken te weigeren, als deze zich niet verhouden met de huidige professionele standaard. Als cliënt heeft u recht op informatie, in begrijpelijke taal, heeft u inzagerecht in uw dossier, evenals het recht om formele stukken als intakeverslagen en huisartsenbrieven op verzoek in kopie te ontvangen. U heeft het recht op bescherming van uw privacy. Voor behandeling is uw toestemming vereist. Voor ingrijpende behandelingen moet deze toestemming expliciet worden gevraagd. Voor minder ingrijpende behandelingen kent de wet de stilzwijgende toestemming.

Website: dwang in de zorg