Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Net als in de wet (Wbp), zijn in de nieuwe verordening (AVG) de regels vastgelegd voor het registreren, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, ingericht volgens een bepaald systeem. De dossiervorming binnen OOSTEINDE is een dergelijk systeem. OOSTEINDE mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, zorgverlening, van belang zijn.

U heeft het recht uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Ook heeft u het recht op correctie of verwijdering van uw gegevens.

Website: AVG gegevensbescherming

 

Privacy statements

Hier vindt u het Privacy statement van Peter Snijders

Hier vindt u het Privacy statement van Emmo Doddema

Hier vindt u het Privacy statement van Mariëtte Prins

Hier vindt u het Privacy statement van Carla van den Broek

Hier vindt u het Privacystatement van Sytske Westra