BIG

 

De wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening. De BIG wetgeving richt zich op de bevordering van de kwaliteit van zorgverlening en de bescherming van de positie en rechten van de cliënt. Verschillende beroepstitels, als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, worden door deze wet beschermd. Deze titels mogen alleen gevoerd worden, als aan eisen van bekwaamheid en bevoegdheid is voldaan.

Voor de vastgelegde beroepen is er een tuchtrechtspraak, waarin de zorgvuldigheid van zorg en goede beroepsuitoefening, kan worden getoetst.

Website: BIG register