Hoe gaat het nu? Allereerst is het van belang welke polis u heeft.

Met een restitutiepolis heeft u vrije toegang tot de behandelaar van uw keuze en wordt de benodigde zorg voor een deel of volledig vergoed. Elke zorgverzekeraar bepaalt hoeveel er precies wordt vergoed; veel zorgverzekeraars vergoeden wat zij noemen een “redelijk” of “marktconform” tarief, maar voor ons is onduidelijk hoeveel dat is. Dit is vaak lager dan het NZa tarief van onze zorg. U kunt dat het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Er zijn nog maar een paar zorgverzekeraars die een restitutiepolis aanbieden in 2024. Informatie over de vergoedingen kunt u vinden op de site van contractvrijepsycholoog.

Een naturapolis vergoedt uw zorgkosten alleen volledig bij door de zorgverzekeraars gecontracteerde zorgverleners. Bij niet gecontracteerde zorg -zoals geleverd in onze praktijk- passen de zorgverzekeraars forse kortingen toe, waardoor een aanzienlijk deel van de kosten niet vergoed worden.

Tip: vraag uw zorgverzekeraar via de mail wat wordt vergoed zodat u het antwoord zwart op wit heeft.

Let op: Bij sommige zorgverzekeraars moet u vooraf toestemming vragen voor bepaalde en/of langdurige behandelingen. Informatie hierover is ook te vinden op de site van contractvrijepsycholoog.

De tarieven voor onze zorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zie ook NZa tarieven. Voor consulten bestaan verschillende tarieven voor diagnostiek en behandeling. De tarieven zijn verder afhankelijk van de tijd en van het beroep van de zorgverlener.

Niet verzekerde zorg

De overheid heeft in haar wijsheid besloten bepaalde klachten van betaling door de zorgverzekeraar uit te sluiten. Dit zijn aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek zonder dat hierbij een andere stoornis speelt bij een van de partners en seksuologische problemen zonder bijkomende stoornissen. Zorg is alleen verzekerd wanneer wij een verwijsbrief hebben van de huisarts, gedateerd voor het eerste gesprek, waarin u verwezen wordt naar de GBGGZ of de SGGZ voor een vermoeden van een DSM-stoornis.

Tarief bij volledige zelfbetaling

De hulpverleners binnen OOSTEINDE PPC hanteren een tarief van €115 per sessie van 45 minuten.

Eigen risico

Als u gebruik maakt van GBGGZ of SGGZ vanuit de basisverzekering, teert u in op het eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.