Hoe gaat het nu? Allereerst is het van belang welke polis u heeft.

Met een restitutiepolis heeft u vrije toegang tot de behandelaar van uw keuze en wordt de benodigde zorg in principe volledig vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar ‘redelijke’ tarieven volledig. De zorgverzekeraar bepaalt welke tarieven als redelijk worden beschouwd. De vergoedingen kunnen dan lager liggen dan de door de NZa vastgestelde tarieven. Het verschil betaalt u dan zelf. In het kader van onze niet gecontracteerde zorg is dit verreweg de handigste optie, geen vuiltje aan de lucht.

Een natura polis vergoedt volledig uw zorgkosten bij door de zorgverzekeraars gecontracteerde zorgverleners. Zorgverzekeraars mogen bij niet gecontracteerde zorg een korting toepassen en dan een deel van de kosten niet vergoeden. Er zijn ook combinatiepolissen tussen restitutie- en natura polissen.

De vergoedingspercentages voor 2020 ziet u in de tabel, die u hier kunt downloaden

De tarieven voor onze zorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Niet verzekerde zorg

De overheid heeft in haar wijsheid besloten bepaalde klachten van betaling door de zorgverzekeraar uit te sluiten. Dit zijn aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek zonder dat hierbij een andere stoornis speelt bij een van de partners en seksuologische problemen zonder bijkomende stoornissen. Zorg is alleen verzekerd wanneer wij een verwijsbrief hebben van de huisarts, gedateerd voor het eerste gesprek, waarin u verwezen wordt naar de GBGGZ of de SGGZ voor een vermoeden van een DSM-stoornis.

Tarief bij zelfbetaling

De behandelaars binnen OOSTEINDE hanteren het NZa-tarief van € 105,25 per sessie van 45 minuten.

Eigen risico

Als u gebruik maakt van GBGGZ of SGGZ vanuit de basisverzekering, teert u in op het eigen risico binnen uw zorgverzekering, zoals dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.