Hoe gaat het nu? Allereerst is het van belang welke polis u heeft.

Met een restitutiepolis heeft u vrije toegang tot de behandelaar van uw keuze en wordt de benodigde zorg in principe volledig vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar ‘maximale’ tarieven. De zorgverzekeraar bepaalt welke tarieven als maximaal worden beschouwd. De vergoedingen kunnen dan lager liggen dan de door de NZa vastgestelde tarieven. Het verschil betaalt u dan zelf. In het kader van onze niet gecontracteerde zorg is een restitutiepolis doorgaans de beste optie.

Een natura polis vergoedt volledig uw zorgkosten bij door de zorgverzekeraars gecontracteerde zorgverleners. Zorgverzekeraars mogen bij niet gecontracteerde zorg een korting toepassen en dan een deel van de kosten niet vergoeden. Er zijn ook combinatiepolissen tussen restitutie- en natura polissen.

Meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars in 2021 kunt u hier vinden.

De tarieven voor onze zorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zie ook NZa tarieven.

Niet verzekerde zorg

De overheid heeft in haar wijsheid besloten bepaalde klachten van betaling door de zorgverzekeraar uit te sluiten. Dit zijn aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek zonder dat hierbij een andere stoornis speelt bij een van de partners en seksuologische problemen zonder bijkomende stoornissen. Zorg is alleen verzekerd wanneer wij een verwijsbrief hebben van de huisarts, gedateerd voor het eerste gesprek, waarin u verwezen wordt naar de GBGGZ of de SGGZ voor een vermoeden van een DSM-stoornis.

Tarief bij zelfbetaling

De behandelaars binnen OOSTEINDE PPC hanteren het NZa-tarief 2021 van € 114,41 per sessie van 45 minuten.

Eigen risico

Als u gebruik maakt van GBGGZ of SGGZ vanuit de basisverzekering, teert u in op het eigen risico binnen uw zorgverzekering, zoals dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.