Mijn naam is Sytske Westra en ik ben een BIG geregistreerd GZ-psycholoog. Ik ben lid van het NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen) en de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychotherapeuten en Psychologen).

Voordat ik psycholoog werd, ben ik ruim vijftien jaar werkzaam geweest als verpleegkundige in verschillende velden van de gezondheidszorg. De medische kennis die ik in deze jaren heb opgedaan komt me in mijn huidige werkzaamheden goed van pas en maakt dat ik breed naar verschillende klachten kan kijken. Als psycholoog heb ik in een aantal GGZ instellingen gewerkt waar ik ook veel ervaring heb opgedaan in de gespecialiseerde zorg. In mijn behandelingen maak ik graag gebruik van cognitieve gedragstherapie, pas ik indien gewenst en noodzakelijk EMDR toe en gebruik ik o.a. ook invalshoeken vanuit de ACT (Acceptance en Commitment Therapy), de oplossingsgerichte therapie en de korte Psychodynamische Therapie.

In de behandeling vind ik het belangrijk om met de cliënt een goede therapeutische relatie op te bouwen, waarin vertrouwen en gelijkwaardigheid voorop staan. Ik moedig de cliënt altijd aan om, aan de hand van de ervaren klachten, samen met mij op zoek te gaan en binnen de bandbreedte van zijn/haar vermogen te ontdekken waar hij/zij stappen kan zetten om zich beter te gaan voelen. Dit maakt dat elk behandelproces weer anders is, vol dynamiek zit en zelfs voor verrassingen kan zorgen.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt het volgende in: per consult van 45 minuten betaalt de cliënt 95 euro. Dit bedrag kan na  afloop van elke sessie gepind of contant worden betaald. Bij een vastgestelde geldige diagnose en een verwijsbrief van de huisarts heeft de cliënt vanuit de basis-GGZ recht op maximaal twaalf à dertien gesprekken (hierbij is de intake inbegrepen). Afhankelijk van de polis van de zorgverzekeraar en het bedrag van het eigen risico krijgt de cliënt de rest van de geboden zorg of helemaal (restitutiepolis) of deels vergoed (naturapolis). Vraagt u dit als cliënt goed na bij uw zorgverzekeraar. Na het beëindigen van de behandeling zal ik zorg dragen voor een declaratienota van de gehele behandeling, die digitaal ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.